--> -->
Top
Váš košík
Váš košík

Váš nákupný košík momentálne obsahuje tieto kurzy:

Celková cena: 0

Dokončiť nákup

9 DÔVODOV PREČO TVOJ NAJHORŠÍ NEPRIATEĽ SI TY SÁM

9 DÔVODOV PREČO TVOJ NAJHORŠÍ NEPRIATEĽ SI TY SÁM

Človek môže mať vo svojom živote ľudí, ktorých nazýva nepriateľmi, ale čo ak nepriateľ je on sám/jeho vlastné ja? Ľudia si neuvedomujú, že sa môžu stať nepriateľmi svojho vlastného šťastia a úspechu. Existujú rôzne faktory, na základe ktorých sa dá určiť, či to niekto robí alebo nie.

NECHCEŠ ROBIŤ ŽIADNE ZMENY

Ľudia, ktorí sa kvôli sebe cítia zle, zvyčajne neprijímajú zmeny v živote. Vo svete sa neustále dejú zmeny, existujú však ľudia, ktorí nie sú schopní tieto zmeny prijať a prispôsobiť sa im. Sú v bezpečí vo svojej komfortnej zóne. Byť pohodlným nie je taký vážne problém, ale ak dôjde k zmenám je potrebné reagovať pozitívnym spôsobom. Aby sa človek stal viac produktívnejším, mal by byť ochotný spraviť krok mimo komfortnej zóny a prijať zmeny, ktoré sa v živote môžu objaviť. Odolávanie zmenám v niektorých aspektoch života môže viesť k stagnácií. Zmena môže priniesť rôzne výhody a mala by sa uskutočňovať, aby život dával väčší zmysel.

NEDÔVERUJEŠ V SEBA SAMÉHO

Nemať vieru v samého seba môže vytvoriť pochybnosti. Ak niekto verí, že niečo nedokáže alebo že to nevie urobiť lepšie ako ostatní, môže to byť dôvod na to, aby sa považoval za svojho najhoršieho nepriatelia. Tento človek sa môže začať cítiť menejcenný, pretože už dopredu si povie, že to nespraví a preto to ani nechce skúsiť. Tieto typy ľudí zlyhajú už len tým, že radšej nič nerobia akoby mali podstúpiť riziko zo skúsenia niečoho, nech je už výsledok čokoľvek.

ZDROJ: UNSPLASH.COM

POCIŤUJEŠ ÚZKOSŤ

Mať strach z budúcnosti môže uškodiť, ale existujú ľudia, ktorí sa jej boja bez dôvodu. Títo ľudia rozmýšľajú o budúcnosti ako o niečom, čoho by sa mali báť namiesto toho, aby zistili, či sa nejaký problém v skutočnosti vyskytne. Neustály strach vedie k nešťastnému životu. Ak sa budeme obávať situácií alebo udalostí až príliš, môže to viesť k depresií, ktorá bude silnejšia. Úzkosť môže spôsobiť nešťastie a takýto stav môže viesť k riešeniu otázky čo so životom.

DÔVERUJEŠ VIAC OSTATNÝM AKO SEBE SAMÉMU

Ďalším problémom niektorých ľudí je nedostatok dôvery v svoje vlastné inštinkty. Ak sa rozhodnú niečo dosiahnuť, potrebujú potvrdenie od druhých, že to skutočne dokážu. Spoliehajú sa na rady druhých viac ako na seba kvôli povzbudeniu. Títo ľudia sa riadia inštrukciami a potrebujú, aby im bolo povedané čo robiť, pretože veria v názor druhých viac ako v ten svoj. To môže viesť k nižšiemu sebavedomiu.

SI PRÍLIŠ ZÁVISLÝ NA OSTATNÝCH

Je príjemné vedieť, že je tu niekto, kto sa o vás zaujíma a stará. Dáva vám to pocit bezpečia, keď vzniknú nejaké problémy. U niektorých ľudí sa však myšlienka niekoho, na koho sa dá spoľahnúť transformuje v závislosť . Stanú sa z nich závislí do tej miery, že zabúdajú ako samy riešiť problémy. Príliš veľa závislosti škodí, pretože sa môže zabudnúť ako sa starať o samého seba.

ZDROJ: UNSPLASH.COM

SI NEGATIVISTA

Človek, ktorý má v sebe veľkú negativitu sa tak postupne prestane mať rád. Na to aby mal človek udržateľný spôsob života, je potrebné aby sa zameral na pozitívne myšlienky. Niektorí ľudia však nevedia, ako prekonať negatívne situácie v živote a zmeniť svoj postoj. Ak má človek negatívny postoj k životu, je veľmi pravdepodobné, že bude mať taký celý život.

PRÍLIŠ SA STARÁŠ O NÁZOR OSTATNÝCH

Staranie sa o názor druhých viac ako o ten svoj nemusí byť veľmi produktívny spôsob ako žiť svoj život. Mohlo by to viesť k sklamaniu a k nedôvere v samého seba. Ak sa niekto až veľmi stará o názor druhých ľudí, môže sa cítiť nevyrovnane.  Ak sa niekto zameriava práve na toto, môže to spôsobiť sklamanie. Táto cesta vedie k tomu, že človek nie je skutočne tým, kým chce byť preto sa príliš stará o to, aby sa zapáčil druhým. Snaží sa zapadnúť do sveta druhého človeka môže spôsobiť dlhodobé problémy. Ľudia, ktorí žijú takýmto životom sú často nešťastní a začnú prežívať negatívne emócie.

HRÁŠ NA ISTOTU

Tieto typy ľudí sú takí, ktorý sa nevyvíjajú trvalé úsilie, pretože nechcú brať na seba riziko spojené s rozhodovaním. Hrajú na istotu so životom a berú čokoľvek čo im príde pod ruku. Sú spokojní s tým, čo majú v tejto chvíli a nechávajú život, aby rozhodoval za nich. Toto môže byť spôsob ako sa cítiť bezpečne, ale len na krátky čas. Môžu sa totiž objaviť neočakávané situácie, ktoré môžu život skomplikovať a vy nebudete vedieť, ako reagovať.

ČAKÁŠ

Ľudia, ktorí čakajú, že sa veci proste v ich živote stanú, nie sú dostatočne motivovaní. Ľudia, ktorí odkladajú riešenie problémov alebo čakajú na inšpiráciu zvonka sú také typy ľudí, ktorí sa nepovažujú za úspešných. Ak vás nikto nemotivuje ani neinšpiruje, tak sa inšpirujte vy sami.  Motivujte sa k dosiahnutiu vecí, o ktorých si myslíte, že je ťažké ich dosiahnuť. Držať sa vzadu a nechať život plynúť okolo vás môže spôsobiť, že sa budete vidieť v negatívnom svetle.

ZDROJ: UNSPLASH.COM

Ľudia si môžu spôsobiť problémy vo svojom živote svojimi rozhodnutiami. Ak sa vyskytujú opakovane, môže to viesť k tomu, že si sami budú brániť v úspechu a šťastí.

ZDROJ: WEALTHYGORILLA.COM